جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بررسی مدارک

این فرم جهت بررسی اصالت مدارک پایان دوره‌ی صادر شده توسط وردپرس طلایی، طراحی شده است.

جهت بررسی اصالت مدرک، کد ملی فردی که گواهی به نام او صادر شده و شماره سریال گواهی (کد درج شده در بالای گواهی) را در فرم وارد کنید و دکمه بررسی را فشار دهید. اگر اطلاعات ورودی صحیح باشد، تصویر گواهی به شما نمایش داده خواهد شد.

جهت استفاده از فرم بررسی مدارک به این دو نکته توجه کنید:

  • طول کد ملی باید 10 رقم باشد؛ پس به هیچ عنوان صفرهای اول کد ملی خود را حذف نکنید.
  • شماره سریال تمامی گواهی‌های صادر شده 5رقم است.